กิจกรรมจิตอาสา หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่กระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

กิจกรรมจิตอาสา หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่กระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

23 ก.ย. 2558

3,497 view
กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ปีมหามงคล"
หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่กระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
 
กิจกรรมจิตอาสา กลุ่มที่ 1
กิจกรรมจิตอาสา กลุ่มที่ 2กิจกรรมจิตอาสา กลุ่มที่ 3กิจกรรมจิตอาสา กลุ่มที่ 4