การจัดการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก Lee Kwan Yew School of Public Policy มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และวิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก Lee Kwan Yew School of Public Policy มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และวิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2566

| 43 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก Lee Kwan Yew School of Public Policy มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และวิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการต่างประเทศของไทยและบทบาทไทยในเวทีต่างๆ โดยมีผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศบรรยายใน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) ประวัติโดยย่อและโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ โดยนายธราพงษ์ จำนงลักษณ์ (ที่ปรึกษา) และนายกิติบดี จันทร์ประวิตร (เลขานุการเอก) จากสำนักบริหารบุคคล (2) บทบาทไทยในอาเซียน โดย นายสุวิทย์ มังคละ (ผู้อำนวยการ) กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และ (3) บทบาทไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยนางสาวพิณ ดุรงคธรรม (เลขานุการกรม) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาและคณาจารณ์ได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรในประเด็นต่างๆ ทำให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

               อนึ่ง การบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานที่ประเทศไทยเป็นเวลา 4 วันของนักศึกษาจาก Lee Kwan Yew School of Public Policy

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ