sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893  icon-mfaนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “กระทรวงการต่างประเทศและเส้นทางสู่อาชีพนักการทูต” แก่คณะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระทรวงการต่างประเทศและเส้นทางสู่อาชีพนักการทูต” ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 18

10 มิ.ย. 2567

ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

10 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 18

4 มิ.ย. 2567

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 15 ปี 2567

31 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร

29 พ.ค. 2567

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567

20 พ.ค. 2567

ดูทั้งหมด