การทดสอบภาษาอังกฤษ

Bill Payment สำหรับชำระเงินการสอบ Placement Test

29 เม.ย. 2563

ประกาศปฏิทินการสอบ Placement Test ประจำปี 2563

29 เม.ย. 2563

Placement Test

29 เม.ย. 2563

ประกาศปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2563

29 เม.ย. 2563

DIFA TES

29 เม.ย. 2563

ขั้นตอนการสมัครสอบ DIFA TES

2 มี.ค. 2563

ปฏิทิน DIFA TES 2020

10 ต.ค. 2562

ประกาศปฏิทินการสอบ 2563

10 ต.ค. 2562

ประกาศ ที่ 21/2561 เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

28 ธ.ค. 2561