การทดสอบภาษาอังกฤษ

Bill Payment สำหรับชำระเงินการสอบ Placement Test

29 เม.ย. 2563

ประกาศปฏิทินการสอบ Placement Test ประจำปี 2564

29 เม.ย. 2563

Placement Test

29 เม.ย. 2563

ประกาศปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2564

29 เม.ย. 2563

DIFA TES

29 เม.ย. 2563

ขั้นตอนการสมัครสอบ DIFA TES

2 มี.ค. 2563

ประกาศ ที่ 21/2561 เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

28 ธ.ค. 2561

ประกาศ ที่ 20/2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ฉบับใหม่หรือขอเพิ่ม

26 ธ.ค. 2561

Link สมัครสอบ DIFA TES

1 มิ.ย. 2559