ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าระบบสื่อสารกลุ่ม และ Software การประมวลผลการอบรมรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ก.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการทดสอบทักษะการเป็นล่ามเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายาง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ จัดทำวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุด AC adapter สำหรับกล้องถ่ายภาพ DSLR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรายางจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการทดสอบทักษะการเป็นล่ามเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ 1 คัน ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน

5 มี.ค. 2564