ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดรูปแบบรายงานการศึกษาส่วนบุคคลและรายงานกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท) รุ่นที่ 14 ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปกแข็งรายงานการศึกษาส่วนบุคคลและรายงานกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Co-Location ขนาด 1U ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์และตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้ ขนาด 9 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พ.ย. 2565