ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ

ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการทั่วไป

30 มี.ค. 2564

โครงการอบรมภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย ประจำปี 2564 (หลักสูตรออนไลน์)

25 มี.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกด้วยการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ

24 มี.ค. 2564

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน 1 อัตรา

23 ก.พ. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟฟิกและจัดทำสื่อ จำนวน 1 อัตรา

1 ก.พ. 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท)

1 ต.ค. 2563

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ วันเริ่มอบรมของทั้ง 2 ระดับ และวันทดสอบระดับภาษา (สำหรับชั้น B1) สถาบันการต่างประเทศฯ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

2 ก.ย. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง รุ่นที่ 17 ปีงบประมาณ 2563

2 ก.ค. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

11 มิ.ย. 2563