ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

16 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วะโรปการ

6 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโครงการ

21 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วิธีการและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ในตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโครงการ

15 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

12 ต.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

21 ก.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

12 ก.ค. 2565

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัว

31 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เม.ย. 2565