ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท)

1 ต.ค. 2563

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภาษาสเปนสำหรับข้าราชการไทย (หลักสูตรออนไลน์) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ วันเริ่มอบรมของทั้ง 2 ระดับ และวันทดสอบระดับภาษา (สำหรับชั้น B1) สถาบันการต่างประเทศฯ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

2 ก.ย. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง รุ่นที่ 17 ปีงบประมาณ 2563

2 ก.ค. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

11 มิ.ย. 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

11 มิ.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563

25 พ.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 17 ปีงบประมาณ 2563

2 เม.ย. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563

27 มี.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

6 มี.ค. 2563