การบรรยายพร้อมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย หัวข้อ “สุนทรียศาสตร์แห่งนาฏยสังคีต”

การบรรยายพร้อมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย หัวข้อ “สุนทรียศาสตร์แห่งนาฏยสังคีต”

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2565

| 522 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการบรรยายพร้อมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย ในหัวข้อ “สุนทรียศาสตร์แห่งนาฏยสังคีต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 และโครงการสถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Knowledge Sharing) ประจำปี 2565 เพื่อเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฟังบรรยายร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต

               การบรรยายพร้อมการแสดงสาธิตครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) และอดีตอธิบดีกรมศิลปากร เป็นวิทยากร พร้อมกับคณาจารย์และศิลปินนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กว่า 80 คน ซึ่งนอกจากคณะนักบริหารการทูตและผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้รับสาระความรู้ เกร็ด และความเป็นมาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ วงดนตรีไทยและดนตรีสากล (เครื่องสายฝรั่ง) เพลงไทยและการแสดงประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ดนตรีไทยในราชสำนัก ดนตรีไทยพื้นบ้าน ความรู้เกี่ยวกับโอกาสสำคัญที่ใช้บรรเลง เช่น งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังได้รับฟังการบรรเลงดนตรี การขับร้อง และรับชมการแสดงนาฎศิลป์ไทยที่งดงามอีกด้วย ทั้งนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังในการนำไปเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ