การบรรยายพิเศษหัวข้อ “กระทรวงการต่างประเทศและเส้นทางสู่อาชีพนักการทูต” แก่คณะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “กระทรวงการต่างประเทศและเส้นทางสู่อาชีพนักการทูต” แก่คณะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2567

| 283 view

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระทรวงการต่างประเทศและเส้นทางสู่อาชีพนักการทูต” ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

          สำนักบริหารบุคคลโดยนายกฤชณรงค์ เสรีสวัสดิ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) นางสาวปารดา นาครักธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายกิตติภพ บุญตาระวะ นักการทูตปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ หน้าที่และลักษณะงานของนักการทูต และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำในการศึกษาข้อมูลและความรู้รอบตัวด้านการต่างประเทศตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการทูต

          คณะนักศึกษาต่างให้ความสนใจในอาชีพนักการทูตและสอบถามถึงประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะการทำงานและทักษะที่จำเป็นของการเป็นนักการทูต พร้อมขอบคุณวิทยากรและกระทรวงการต่างประเทศในการจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้ที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการทูตและงานของกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในสายงานอาชีพนักการทูตให้แก่นักศึกษาต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ