การบรรยายพิเศษหัวข้อ “กระทรวงการต่างประเทศและเส้นทางสู่อาชีพนักการทูต” แก่คณะนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ (โครงการนานาชาติ)

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “กระทรวงการต่างประเทศและเส้นทางสู่อาชีพนักการทูต” แก่คณะนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ (โครงการนานาชาติ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 147 view

               เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ (โครงการนานาชาติ) และจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “กระทรวงการต่างประเทศและเส้นทางสู่อาชีพนักการทูต” ที่ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ

               สำนักบริหารบุคคล โดยนายกฤชณรงค์ เสรีสวัสดิ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) นายกิตติภพบุญตาระวะ นักการทูตปฏิบัติการ และนางสาวเพ็ญพิชชา แผนสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ได้ร่วมอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศ หน้าที่และลักษณะงานของนักการทูต ทุนการศึกษาและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำในการศึกษาข้อมูลและความรู้รอบตัวด้านการต่างประเทศตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

               คณะนักเรียนต่างให้ความสนใจการปฏิบัติหน้าที่นักการทูตและสอบถามถึงประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ และแนวทางในการสอบชิงทุนกระทรวงฯ รวมถึงทักษะที่จำเป็นของการเป็นนักการทูต พร้อมขอบคุณวิทยากรและกระทรวงการต่างประเทศในการจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในสายงานอาชีพนักการทูตต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ