การแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นหัวข้อ “งานการทูตการต่างประเทศ: เปิดมุมมองผ่านประสบการณ์ของนักการทูตอาชีพ”

การแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นหัวข้อ “งานการทูตการต่างประเทศ: เปิดมุมมองผ่านประสบการณ์ของนักการทูตอาชีพ”

30 พ.ย. 2563

100 view

               วันที่ 27 พ.ย. 63 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรรับเชิญในหลักสูตร ขรก. แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 (ช่วงที่ 2) ในหัวข้อวิชา “งานการทูตการต่างประเทศ: เปิดมุมมองผ่านประสบการณ์ของนักการทูตอาชีพ” ขรก. แรกเข้าฯ ให้ความสนใจในมิติการทูตการต่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ ความสำคัญของการสร้าง narrative ของ ปทท. ยุทธศาสตร์ ปทท. ประสบการณ์ในการปฏิบัติตนเป็นนักการทูตมืออาชีพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ