การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย” โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย” โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

7 ต.ค. 2563

286 view

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

          ในช่วงการบรรยาย ดร. พิเชฐฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ด้านดิจิทัลของไทย ความก้าวหน้าของการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและความท้าทายของไทยในอนาคต ประโยชน์และผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัลและการก้าวไปสู่ การเป็น Digital Thailand

          การบรรยายเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรเสริมความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับอัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษาและที่ปรึกษา ประจำปี 2563 และหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) ประจำปี 2563 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ประจำการที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลก รวมถึงข้าราชการกระทรวงฯ ที่สนใจ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) ด้วย

          หลังจบการบรรยาย นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านพิเชฐฯ พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าอบรมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ