การฝึกอบรมมรรยาทสากล การจัดเลี้ยงรับรอง และมรรยาทในงานเลี้ยงรับรองในหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 ช่วงที่ 2

การฝึกอบรมมรรยาทสากล การจัดเลี้ยงรับรอง และมรรยาทในงานเลี้ยงรับรองในหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 ช่วงที่ 2

8 ม.ค. 2564

58 view

                     เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “มรรยาทสากล การจัดเลี้ยงรับรอง และมรรยาทในงานเลี้ยงรับรอง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 ช่วงที่ 2 โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ประกอบการสาธิตและการลงมือฝึกปฏิบัติในลักษณะ Workshop มีนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 เข้าร่วมฝึกอบรม รวม 28 คน โดยได้รับเกียรตินายปรีชา แก่นสา อดีตกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และอดีตผู้อำนวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต เป็นวิทยากร (การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ให้การสนับสนุนด้านสถานที่จัดอบรม รวมถึงจัดวิทยากรร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติในบางช่วง)

                      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักพิธีการทูต มรรยาทสากลทั่วไป มรรยาทในงานเลี้ยงรับรอง การจัดเลี้ยงและเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่าง ๆ อาทิ รูปแบบของงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ การจัดโต๊ะและหลักการจัดผังที่นั่ง เครื่องดื่มสำหรับการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ การเลี้ยงรับรองแบบค็อกเทล และแบบ High Tea ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการเข้าสังคมและปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติที่ต่างวัฒนธรรม นอกจากนี้ ได้จัดให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงสำหรับการนั่งร่วมโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงรับรอง โดยเรียนรู้ถึงหลักการจัดวางและการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารแบบสากล และการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ