การพบหารือระหว่างผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

การพบหารือระหว่างผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

16 ก.พ. 2564

258 view

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับและพบหารือกับนาย Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศฯ กับ Foreign Service Academy (FSA) กระทรวงการต่างประเทศสาธารณัฐอิสลามปากีสถาน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการทูตในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะจัดขึ้น

          ภายหลังการหารือ นางสาววีรกาฯ ได้นำนาย Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมบรรยากาศและส่วนต่าง ๆ ของสถาบันการต่างประเทศฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ