การพบหารือระหว่างผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับ Dr. Ahmed Mohammed Khalifa Al Harthy ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย

การพบหารือระหว่างผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับ Dr. Ahmed Mohammed Khalifa Al Harthy ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มี.ค. 2565

| 2,355 view

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้ให้การต้อนรับ Dr. Ahmed Mohammed Khalifa Al Harthy ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย เพื่อทำความรู้จักและหารือแนวทางความร่วมมือ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย        

          ในโอกาสดังกล่าว นางฐิติพรฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมด้านต่างๆ รวมถึงการอบรมภาษาต่างประเทศ และได้เชิญนักการทูตโอมานเข้าร่วมหลักสูตรอบรม 2022 Knowledge of Diplomacy (KOD) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนสิงหาคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ