การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับ National Institute of Diplomacy and International Relations (NIDIR) ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับ National Institute of Diplomacy and International Relations (NIDIR) ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา

11 ก.พ. 2564

264 view

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 National Institute of Diplomacy and International Relations (NIDIR) กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับ NIDIR โดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายไทย ร่วมกับนาย Tean Samnang ประธาน NIDIR และมีนาย Chhem Kieth Rethy รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมเป็นสักขีพยาน

          บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศฯ กับ NIDIR มีสาระสำคัญเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมบุคลากรทางการทูต และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยนับเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชา

          ในโอกาสดังกล่าว นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Cambodia - Thailand Diplomatic Relations โดยมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หน่วยงานราชการกัมพูชาอื่น ๆ และนักศึกษา เข้าร่วมฟัง ประมาณ 70 คน นับเป็นกิจกรรมแรกภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศฯ กับ NIDIR

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ