การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับ สถาบันการต่างประเทศแห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับ สถาบันการต่างประเทศแห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

8 ต.ค. 2563

298 view

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับสถาบันการต่างประเทศแห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Memorandum of Understanding on the Academic Exchange and Cooperation between the Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Institute of Foreign Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic) โดยนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายไทย ร่วมกับนายไม ไซยะวงส์ เอกอัครราชทูต หัวหน้าสถาบันการต่างประเทศแห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายทองผ่าน สะหวันเพ็ด รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อธิบดี รองอธิบดี และผู้แทนจากกรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันการต่างประเทศแห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เคยลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันมาแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้ระหว่างปี 2558 - 2559 โดยบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ที่ลงนามเมื่อ 28 กันยายน 2563 ในครั้งนี้ เป็นไปตามการหารือระหว่างสถาบันการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย มีสาระสำคัญคงเดิมที่เน้น การกระชับความสัมพันธ์ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการดำเนิน ความร่วมมือด้านการทูตระหว่างกัน เป็นการสานต่อความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือด้านการทูตระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ