การสัมมนาการฉลองครบรอบ 500 ปี การเดินเรือรอบโลก

การสัมมนาการฉลองครบรอบ 500 ปี การเดินเรือรอบโลก

29 เม.ย. 2563

1,956 view

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๒ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยได้จัดการสัมมนาการฉลองครบรอบ 500 ปี การเดินเรือรอบโลกของ Ferdinand Magellan และ Juan Sebastian Elcano โดยเชิญ Navy Captain Jose Maria Blanco and Professor Dr.Maria de Fatima Reis เป็นวิทยากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการทูตและการต่างประเทศในมิติประวัติศาสตร์โลกซึ่งได้รับความสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลต่างประเทศในไทย ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงข้าราชการกระทรวงการประเทศเข้าร่วมกว่า 40 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ