การส่งเสริมความร่วมมือกับสเปน

การส่งเสริมความร่วมมือกับสเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 41 view

               นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเดินทางเยือนสเปน ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2567 เพื่อเข้าร่วมและกล่าวต้อนรับในเวทีเสวนา สเปน - ไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งสถาบันการต่างประเทศฯ และศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ ร่วมกับ Casa Asia ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสเปน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นเวทีหารือทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศและการทูตสาธารณะระหว่างไทยกับสเปนในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยในปีนี้ การเสวนาประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) Maritime Security and Cooperation in the Indo-Pacific 2) Innovation in the Field of Renewable Energies และ 3) Promotion of Country’s Branding: Best Practices from Spain and Thailand

               ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางฐิติพรฯ ได้พบหารือกับนาย Santiago Miralles ผู้อำนวยการโรงเรียนการทูตสเปน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมนักการทูต และแสวงหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยฝ่ายสเปนเชิญชวนให้ไทยส่งนักการทูตที่มีความรู้ภาษาสเปนเข้าร่วมหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับสเปนและสหภาพยุโรป รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสเปน และนักการทูตต่างชาติอื่น ๆ นอกจากนี้ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ได้เข้าร่วมการพบหารือระหว่างผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศกับนาย Charles Tito Powell ผู้อำนวยการ Elcano Royal Institute ซึ่งเป็น Think Tank ที่สำคัญของสเปน เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการต่างประเทศและสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ