นาง Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

นาง Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 846 view

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ให้การต้อนรับ และพบหารือกับ นาง Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมทางการทูต แนวทางการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการสอบคัดเลือกและฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้า รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ