นาย Riadh Dridi เอกอัครราชทูตตูนิเซียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา เยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

นาย Riadh Dridi เอกอัครราชทูตตูนิเซียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา เยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 74 view

               เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ให้การต้อนรับ และพบหารือกับ นาย Riadh Dridi เอกอัครราชทูตตูนิเซียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งได้เยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมทางการทูต แนวทางการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการสอบคัดเลือกและฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้า รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ