บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์งานการทูตและการต่างประเทศ

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์งานการทูตและการต่างประเทศ

30 พ.ย. 2563

119 view

               KM: บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์งานการทูตและการต่างประเทศระหว่างเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ ขรก. แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 (ช่วงที่ 2) เป็นไปอย่างเป็นกันเอง โดยมีสาระที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ นับเป็นการขยายการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ