ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะเยือนสาธารณรัฐตุรกี

ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะเยือนสาธารณรัฐตุรกี

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2566

| 86 view

             นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (DVIFA) นำคณะเยือนสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566 เพื่อพบหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดฝึกอบรมทางการทูต

             ในระหว่างการเยือน ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้พบหารือกับนาย Ozgur Gokmen รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการทูตตุรกี (Diplomacy Academy) และนาย Serhad Varli หัวหน้า Center for Strategic Research (SAM) ซึ่งเป็น Think Tank ภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศตุรกี โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการทึ่จะกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้า การอบรมภาษาตุรกี การจัดสัมมนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้พบหารือกับนางสาว Ceren Erdal หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์องค์กรและการสื่อสาร สำนักงาน YTB (Türkiye Scholarship Burslari) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และ ทุนวิจัยในสาขาต่าง ๆ

             ในโอกาสการเยือนดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้จัดให้คณะฯ พบหารือและสร้างเครือข่ายกับผู้แทนสถาบันการศึกษาและนักวิชาการชั้นนำของตุรกีทั้งในกรุงอังการาและนครอิสตันบูล รวมทั้งเข้าร่วมการเปิดตัวหนังสือ The Ottoman Empire and the Kingdom of Siam Through the Ages พิมพ์ครั้งที่ 2 ณ Istanbul Medeniyet University ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ตุรกี จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

             สถาบันการทูตตุรกี (Diplomacy Academy) เป็นสถาบันแห่งแรกที่ DVIFA ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding for Cooperation) และลงนามเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ