ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการพบหารือกับอุปทูตคอซอวอประจำประเทศไทย

ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการพบหารือกับอุปทูตคอซอวอประจำประเทศไทย

16 มี.ค. 2564

80 view

               เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ให้การต้อนรับนางอูลล์เพียจ์นา ลามา อุปทูตคอซอวอประจำประเทศไทย ในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและพัฒนานักการทูตของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ ไทยและคอซอวอ มี MOU ความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศฯ กับ Diplomatic Academy เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักการทูต และข้าราชการของทั้งสองฝ่าย ตั้งแต่ปี 2560 และได้แลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ