พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลีใต้ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลีใต้ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2566

| 61 view

          ในโอกาสการประชุม Policy Consultation ไทย-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายชาง โฮจิน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีคนที่ 1 ซึ่งเป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าว ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กับสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลีใต้ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และคณะผู้แทนไทยและเกาหลีใต้ในการประชุม Policy Consultation เข้าร่วมในพิธีลงนามด้วย
         
          บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทางการทูตและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกอบรมและเอกสารวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ