พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศและสถาบันฝึกอบรมและวิจัยทางการทูต Levan Mikeladze กระทรวงการต่างประเทศแห่งจอร์เจีย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศและสถาบันฝึกอบรมและวิจัยทางการทูต Levan Mikeladze กระทรวงการต่างประเทศแห่งจอร์เจีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2566

| 63 view

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เข้าร่วมการประชุม Political Consultations ไทย-จอร์เจีย ครั้งที่ 2 ซึ่งมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Alexander Khvtisiashvili รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย เป็นประธานร่วม

          ในการประชุมฯ ซึ่งมีนางสาว Irina Dakhundaridze ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมทางการทูตและการวิจัย Levan Mikeladze ของจอร์เจียเข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะมีความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมทางการทูตที่จะเป็นประโยชน์ระหว่างกัน นอกจากนี้ ในโอกาส  ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (International Forum on Diplomatic Training (IFDT): The 49th Annual Meeting of Deans and Directors of Diplomatic Academies and Institute of International Relations) ที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ ฝ่ายไทยหวังว่าจะได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากจอร์เจีย

          ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ และผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมทางการทูตฯ จอร์เจีย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับสถาบันฝึกอบรมและวิจัยทางการทูต Levan Mikeladze กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย ร่วมเป็นสักขีพยาน

          บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทางการทูตและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกอบรมและเอกสารวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทูตและการต่างประเทศระหว่างทั้งสองสถาบัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ