พิธีเปิดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy: Diplomacy and Sustainability in the Rapidly Fast-Changing World ประจำปี 2564

พิธีเปิดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy: Diplomacy and Sustainability in the Rapidly Fast-Changing World ประจำปี 2564

19 ส.ค. 2564

211 view

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและคณบดีสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Knowledge of Diplomacy (KOD): Diplomacy and Sustainability in the Rapidly Fast-Changing World (แบบออนไลน์) ประจำปี 2564 จัดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 โดยมีนักการทูตต่างประเทศจำนวนกว่า 40 คน จากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วม โดยในโอกาสดังกล่าว นายอสิฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักสูตร KOD ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทูตและการต่างประเทศสำหรับนักการทูตเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยหลักสูตรฯ ยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายเครือข่ายระหว่างนักการทูตที่เข้าร่วมอบรมด้วย

          ในโอกาสดังกล่าว นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯ ซึ่งในปีนี้มีหัวข้อที่เน้นเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดและการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับของโรค COVID-19 ทั้งนี้ ในวันแรกของการจัดหลักสูตรฯ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ Thailand Foreign Policy & MFA Thailand’s 20-Year Strategy ที่เชื่อมโยงกับบริบทของโรค COVID-19  โดยนางหัทยา คูสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ และมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศผู้เข้าอบรม

          หลักสูตร KOD จัดครั้งแรกเมื่อปี 2556 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีเนื้อหาเน้นการนำเสนอบทบาทของไทยในด้านการทูตและการต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการทูตและการต่างประเทศระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศต่าง ๆ โดยที่ผ่านมา มีนักการทูตต่างประเทศกว่า 70 คน จากกว่า 50 ประเทศ เข้าร่วม โดยปีนี้ได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ