เอกอัครราชทูตฮังการีและคณะเยี่ยมชมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

เอกอัครราชทูตฮังการีและคณะเยี่ยมชมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 2,729 view

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นาย Sándor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย นำนาย Norbert Csizmadia อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฮังการี ประธานคณะกรรมการมหาวิทยาลัย John Von Neumann ผู้เขียนหนังสือ Geofusion 2.0 และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ในโอกาสนี้ นาย Norbert Csizmadia ได้นำเสนอเกี่ยวกับหนังสือ “Geofusion 2.0” และมอบหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อเป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วม

          ในโอกาสนี้ นางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ