โครงการจิตอาสาของนักการทูตแรกเข้ากระทรวงฯ ประจำปี 2562

โครงการจิตอาสาของนักการทูตแรกเข้ากระทรวงฯ ประจำปี 2562

6 พ.ย. 2562

1,468 view

1. กลุ่มสีเหลือง

 

2. กลุ่มสีชมพู: Read for the blind

 

3. กลุ่มสีเขียว: สวนครูองุ่น มาลิก

 

4. กลุ่มสีแสด: วัดรวกบางบำหรุ

 

5. กลุ่มสีฟ้า: จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง