กิจกรรมจิตอาสาหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2558

กิจกรรมจิตอาสาหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2558

13 พ.ย. 2558

3,638 view

กิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาอ่านหนังสือให้คนตาบอด

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาบ้านพักฉุกเฉิน

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน

 

 

กิจกรรมจิตอาสา ณบ้านดินสอสีรุ้ง