เสวนาวิชาการ : สนทนาโต๊ะกลมกลุ่มเล็กเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในจีนและนโยบายต่างประเทศของจีนในภูมิภาคเอเชียกับ Professor David Shambaugh

เสวนาวิชาการ : สนทนาโต๊ะกลมกลุ่มเล็กเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในจีนและนโยบายต่างประเทศของจีนในภูมิภาคเอเชียกับ Professor David Shambaugh

26 มิ.ย. 2560

3,546 view

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการสนทนาโต๊ะกลมกลุ่มเล็กเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในจีนและนโยบายต่างประเทศของจีนในภูมิภาคเอเชีย ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Professor David Shambaugh แห่ง Elliot School of International Affairs, George Washington University นักวิชาการสหรัฐฯ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านจีนจนเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการระหว่างประเทศเข้าร่วมสนทนา ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านจีนและในสาขาที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมสนทนาจำนวน 35 คน

การสนทนาโต๊ะกลมกลุ่มเล็กดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมอง และประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในจีนและนโยบายต่างประเทศของจีนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับกระทรวงฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยกับจีนและภูมิภาคเอเชียโดยรวมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ