การรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจของกระทรวงฯ โดย ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

การรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจของกระทรวงฯ โดย ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

26 มิ.ย. 2560

3,494 view

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ วิเทศสโมสร  นายอานันท์ ปันยารชุน  อดีตนายกรัฐมนตรี  ถ่ายทอดประสบการณ์ และให้แนวคิดเกี่ยวกับการปฏบัติภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ  และนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการทุกระดับ และสายงาน  ผู้เกษียณอายุราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 210 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ