ปาฐกถาพิเศษโดยนางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย

ปาฐกถาพิเศษโดยนางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย

4 ส.ค. 2560

3,381 view
         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับกรมอาเซียน จัดงานปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “ASEAN@50: For Now and Posterity” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย เป็นองค์ปฐกถา และเอกอัครราชทูตนงนุช เพ็ชรรัตน์ ผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นผู้กล่าวเปิดงานในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
         ปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศสมาชิก และส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือของอาเซียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 50 ปีของการต่อตั้งอาเซียน  โดยโอกาสเฉลิมฉลองความร่วมมือครบรอบ 43 ปี ระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย นางจูลี่ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จต่อการมีบทบาทนำของอาเซียน รวมถึงการเสริมสร้างความมั่งคั่งในภูมิภาคของประเทศไทย โดยออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียน และได้มีความร่วมมือที่สร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและเวทีโลก อาทิ ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและนวัตกรรม ความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ออสเตรเลียยึดมั่นที่จะสนับสนุนอาเซียน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคม และยินดีที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2560 อันจะนำมาซึ่งพลวัตใหม่ในภูมิภาคนี้
          งานปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณะทูตานุทูต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมงานกว่า 200 คน โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับอาเซียน และผู้เข้าร่วมงานปาฐกถายังได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งอาเซียนอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ