การทูตกับศาสตร์พระราชา : Clip Video กิจกรรม

โครงการฝึกปฏิบัติงานและศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการพระราชดำริฯ ของนักการทูตแรกเข้ากระทรวงฯ ประจำปี 2562

6 พ.ย. 2562

การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2560

23 ก.พ. 2560