รายนามผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศ/สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

รายนามผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศ/สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19,222 view

 

รายนามผู้อำนวยการ ระดับ 10
1

138728

2 138727
 
รายนามผู้อำนวยการ ระดับ 9
3 138726
4 138725
5
138724
6
138722
7
138723
8
138721
9
138720
 
รายนามผู้อำนวยการ (ระดับอำนวยการสูง)
10
138719
11
138718
12
138717
13
138716
14
138715
15
138714
16
138713
17 3100904340795_1_
18 3102200066752 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ 2563 - 2564
19 ฐิติพร-จิระสวัสดิ์ นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ 2565 - ปัจจุบัน