ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 15 ปี 2567

1 เม.ย. 2567

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

2 มิ.ย. 2565

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564

1 เม.ย. 2564

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563

31 ม.ค. 2563

โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 15

28 พ.ย. 2562

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ปี 2562

6 ก.พ. 2562

หลักสูตรงานพิธีการ ประจำปี 2562

29 พ.ย. 2561

โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14

26 พ.ย. 2561

หลักสูตรงานพิธีการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

22 มี.ค. 2561