หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 17,534 view

 

สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 1
การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ลำดับ
ชื่อสื่อ
แหล่งสื่อ
1
Paoboonjin (รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา) https://youtu.be/9PZZVrM7zSg
2
MOST –The Bridge v.2 ไทย https://www.youtube.com/watch?v=q844OgsP4_4
3
แก้ทุจริต คิดฐานสอง https://youtu.be/FEfrARhWnGc
4
เตือน สั่งเก็บ โต๊ะร้านผัด ไทยประตูผี https://youtu.be/lysbfxvQmbA
5
บังคับใช้วัน แรก พ.ร.บ. ห้ามขอทาน ผิดโทษอาญา http://www.nationtv.tv/main/content/378510947/
6
อวสานแผงค้า ริมทางหลวง ลั่น ภายใน ๒ ปี รื้อเกลี้ยง https://hilight.kapook.com/view/145533
7
แก้ไม่จบสี่แยก กล้วยแขก ทารถติด-ผิด กฎหมาย (รอตรวจสอบลิงค์กับสำนักงาน ป.ป.ช.)
8
ตะลึง เบญจมฯ เมืองคอนขึ้น ป้ายยกเลิก เด็กฝาก เข้าเรียน https://www.matichon.co.th/news/27031
9
เด็กโรงเรียน เบญจมราชู ทิศนครศรีฯ คะแนนสอบ สูงสุด ติด นิเทศฯจุฬา https://www.voicetv.co.th/read/498979
10
ประมวล จริยธรรม ข้าราชการพล เรือน (รอตรวจสอบลิงค์กับสำนักงาน ป.ป.ช.)
11
INFOGRAPHIC_ ผลประโยชน์ ทับซ้อน https://www.youtube.com/watch?v=ShWJBalZmMA
12
รายการ คุยกับ ป.ป.ช. ตอน ผลประโยชน์ ทับซ้อน https://www.youtube.com/watch?v=eCzkS4RYCYE
13
ผลประโยชน์ ทับซ้อน https://www.youtube.com/watch?v=mOI-uVvXdEM
14
ทุจริตแก้ คะแนน https://www.youtube.com/watch?v=hRazlm5WuP0


สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2
ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

ลำดับ
ชื่อสื่อ
แหล่งสื่อ
1
สินบน https://www.youtube.com/watch?v=ldWbyGIMFMI
2
นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่คอร์รัปชัน ตอนแย่งที่ ตอนรับไม่ได้ ตอนทำบุญบูรณะวัด ตอนแป๊ะเจี้ย ตอนส่งเสริมลูกน้อง https://www.youtube.com/watch?v=wv69Dr4DyiU
3
ค่าโง่ https://www.youtube.com/watch?v=3iT7qryU8Mk
4
เชื่อหรือไม่ https://www.youtube.com/watch?v=-KgFzktc3ko
5
กลโกงฮั๊ว ประมูล https://www.youtube.com/watch?v=OqFfRH4ed0Y
6
ทุจริตเชิง นโยบาย https://www.youtube.com/watch?v=UBA7F5gA_Yk
7
รับสินบน https://www.youtube.com/watch?v=FFIicgjXuvY
8
Bazaar https://www.youtube.com/watch?v=_fGLDrHRwKE
9
การเข้าแถว รับบริการ https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
10
โตไปไม่โกง ตอน โดนัท https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
11
ความซื่อสัตย์ https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg


สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 3
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

ลำดับ
ชื่อสื่อ
แหล่งสื่อ
1
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” https://www.youtube.com/watch?v=PWOI2IMQ-zc
2
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนทานหรือการให้ https://www.youtube.com/watch?v=HZbEhrwu0Zg
3
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนแนวพระราชดำริ “การพึ่งตนเอง” https://www.youtube.com/watch?v=8C1cx8jyDos
4
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนความเสียสละ https://www.youtube.com/watch?v=j3ZPLfupUIQ
5
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนความเมตตา https://www.youtube.com/watch?v=1CA1ZagQej0
6
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนความอดทนนาพาให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง https://www.youtube.com/watch?v=j3ZPLfupUIQ
7
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนความเพียร https://www.youtube.com/watch?v=BbOuI2GT9mc
8
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนความอ่อนโยน https://www.youtube.com/watch?v=cHJ4sTY1zmI
9
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนการแก้ปัญหาด้วยปัญญา https://www.youtube.com/watch?v=-jQp0rhfljc
10
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนเศรษฐกิจพอเพียง https://www.youtube.com/watch?v=nKOC2fNP6Rs
11
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนความซื่อสัตย์สุจริต https://www.youtube.com/watch?v=wWvwfn_QpZ4
12
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนขันติหรือความอดทน https://www.youtube.com/watch?v=W3ngD3w-9Xk
13
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนการทำงานด้วยความรอบคอบ https://www.youtube.com/watch?v=knPZtARaTYA
14
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนความไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบผู้อื่น https://www.youtube.com/watch?v=bF5kJa-bbWs
15
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนการยึดมั่นความเที่ยงธรรม https://www.youtube.com/watch?v=FDK0w34Z0nE
16
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน https://www.youtube.com/watch?v=em--sPzscrE
17
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนการตั้งมั่นในศีลมีคุณธรรม https://www.youtube.com/watch?v=CDn-Ht-Wqg4
18
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนการตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีในสังคม https://www.youtube.com/watch?v=FPPKyaWpVVM
19
โตไปไม่โกง ตอนสาวนักช้อป https://www.youtube.com/watch?v=_5wOaLZrrow


สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ 4
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ลำดับ
ชื่อสื่อ
แหล่งสื่อ
1
ภาพยนตร์สั้นสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง GOT STAR https://www.youtube.com/watch?v=EU41QQ5CxMw
2
ภาพยนตร์สั้นสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลลับ https://www.youtube.com/watch?v=_5VIWNajrtU
3
สารคดีตามรอยพ่อขอทำดี ตอนความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวม https://www.youtube.com/watch?v=Lw2K-qRKh8E
4
ข้าราชการคอร์รัปชัน https://www.youtube.com/watch?v=B4ESIJiCR7w
5
หักเหลี่ยมคอร์รัปชัน https://www.youtube.com/watch?v=ihrlY6zniZw
6
Innocense (หนังสั้นต้านคอร์รัปชัน) https://www.youtube.com/watch?v=qKZewDQl-zk
7
รู้จักหน้าที่ https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA
8
อดทนอดกลั้น https://www.youtube.com/watch?v=dWmZDGYtE_k
9
เคารพสิทธิผู้อื่น https://www.youtube.com/watch?v=bztZQ_hkkNs
10
กลโกงหน่วยเลือกตั้ง https://www.youtube.com/watch?v=irapMojh8bY