การทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัว

31 พ.ค. 2565

DIFA TES

29 เม.ย. 2563

Placement Test

29 เม.ย. 2563

แนะนำข้อมูลการทดสอบภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ

31 พ.ค. 2565

ขั้นตอนการสมัครสอบ DIFA TES

2 มี.ค. 2563

ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2566

6 ธ.ค. 2565

ปฏิทินการสอบ Placement Test ประจำปี 2566

6 ธ.ค. 2565

Bill Payment สำหรับชำระเงินการสอบ Placement Test

29 เม.ย. 2563

ประกาศ ที่ 21/2561 เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

28 ธ.ค. 2561