เสวนาวิชาการ

การสัมมนาการฉลองครบรอบ 500 ปี การเดินเรือรอบโลก

29 เม.ย. 2563

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการสนับสนุนงานการทูตดิจิทัลเพื่อการทูตในศตวรรษที่ 21

29 เม.ย. 2563

ปาฐกถาพิเศษโดยนางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย

4 ส.ค. 2560

การเสวนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย

26 มิ.ย. 2560

The afternoon gathering of the Pan Pacific and Southeast Asia Women’s Association of Thailand under the Patronage of Her Majesty the Queen (PPSEAWAT)

26 มิ.ย. 2560

การเสวนาประวัติศาสตร์การทูตไทยต้นสมัยใหม่ รัชกาลที่ 1 – 5

26 มิ.ย. 2560

การรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจของกระทรวงฯ โดย ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

26 มิ.ย. 2560

เสวนาวิชาการ : สนทนาโต๊ะกลมกลุ่มเล็กเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในจีนและนโยบายต่างประเทศของจีนในภูมิภาคเอเชียกับ Professor David Shambaugh

26 มิ.ย. 2560

การเสวนาเรื่อง “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี แห่งวันประสูติ

26 มิ.ย. 2560