ประกาศงดการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปีงบประมาณ 2564 และแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ประกาศงดการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปีงบประมาณ 2564 และแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

7 มิ.ย. 2564

849 view

เอกสารประกอบ

ประกาศงดการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร_OCC.pdf