ประกาศงดการจัดโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16

ประกาศงดการจัดโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 4,181 view

เอกสารประกอบ

ประกาศงดการจัดโครงการฯ.pdf