ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ค. 2566

| 1,650 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผล-21072566.pdf