ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ค. 2565

| 1,021 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม_(นบท.)_รุ่นที่_14_ปี_2565.pdf