ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ค. 2566

| 1,320 view

เอกสารประกอบ

ประกาศสถาบันฯ.pdf