ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

11 มิ.ย. 2563

317 view

เอกสารประกอบ

224242_ประกาศยกเลิกหลักสูตร_OCC_รุ่นที่_๒_ปี_๒๕๖๓_.pdf