ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปีงบประมาณ 2564 และการปรับวิธีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปีงบประมาณ 2564 และการปรับวิธีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

22 ก.ค. 2564

1,886 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม.pdf