ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 18

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มิ.ย. 2567

| 545 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf