ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,591 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์.pdf