ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วิธีการและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ในตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วิธีการและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ในตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโครงการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ย. 2565

| 318 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก.pdf