ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 324 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือก.pdf