ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกด้วยการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกด้วยการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการงานออกแบบกราฟิกและจัดทำสื่อ

24 มี.ค. 2564

54 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกด้วยการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์.pdf